Mübarek on bir ayların kılavuzudur Ramazan ayı…

Cenab-ı Hak tarafından hepimize; Allah’ın gözetiminde kulluk yapmayı, yasaklananlardan uzak yaşamayı, şefkati, merhameti, kardeşliği, ancak hep beraber bir şeyler yaptığımızda bir anlamı olduğunu, yardımlaşma ve fedakârlık gibi güzel hasletleri hayata taşımanın talim ettirilerek öğretildiği; “Bizlerden razı olarak ayrılmış mıdır?” sorusunun yanıtının ise diğer aylarda görüleceği, rahmet, mağfiret ve bereket vesilesi bir Ramazan-ı Şerif’i daha uğurlamanın hüznünü yaşarken, bizleri Ramazan Bayramına ulaştıran Cenâb-ı Hakk’a hamd-ü senalar olsun.  

Dünyamız ve Ahiretimiz bayram olsun…