TEMMUZ HASBİHAL

Temmuz 2021 Hasbihal

Oturmak Sigara İçmek Gibi Tehlikelidir!

Biz insanoğlu üretmeye ayarlanmışızdır. “Nerede hareket orada bereket” demişizdir. İnsanoğlu oturduğu yerde hareket etmediği sürece önce kendini sonra çevresini tüketir. Hareketten kastım sadece bir ihtiyacı gidermek değil, düşüncelerimizde de bir ürün ortaya koymaktır. Hareket etmek bizi bize tanıtır. Bu yaşa gelip hastalanınca anladım ki, fizik tedavi gibi kondisyon artırıcı hareketler vücudumuzu ve beynimizi diri tutmaktadır.

Üç K’ya dikkat edelim.

-Karnımıza

-Kalbimize

-Kafamıza…

Ne yediğimize dikkat etmeliyiz. Öylece önümüze sunulan herşeyi yememeli, seçici davranmalıyız. Yediğimiz herşey (karnımıza koyduğumuz herşey) bağırsaklarımızı etkilerken doğrudan beynimizi de etkileyerek düşüncelerimizi şekillendirmektedir. Ne yediğimiz değil ne kadar yediğimiz önemli.. Bu nedenle az yemeli ve nefsimize hakim olmalıyız. Kısaca sağlıklı olmanın formülü az yemek, az uyumak ve az oturmaktır.

Kalp sağlığı derken, Rasulullah gibi “Geçmişe tasalanmaktan ve geleceğe dair endişe duymaktan” Allah’a sığınmalıyız. Günün anlam ve önemini kavramalı, anın getirdiği sorumluluğun bilincinde olmalıyız.

Zihnimizde hangi düşünce dolanıyorsa sözlerimizden de o çıkar. Bu sebeple konuşmalarımıza dikkat etmeli ve bunların bir düşüncenin ürünü olduğunu bilmeliyiz. Bizler hep başkalarını önceler, kendimize ve hareketlerimize ise dikkat etmeyiz. Oysa bizler hareketlerimizden hesaba çekileceğiz. Bunun bilincinde olarak her âzamızın kıymetini bilmeliyiz.

Anadolu da bu kiraz mevsiminde kiraz toplayan yeğenim “gege” adı verilen bir aletten bahsetti. Bu alet dalı eğerek kiraz toplamayı kolaylaştırıyormuş. Bizde hareketlerimizi yaparken bir sürü aletten faydalanabiliriz. Günlük işlerimiz böylelikle daha kolaylaşır ve sağlıklı kalmış oluruz. Ne mutlu hayatı bu çerçeve de yaşayarak gününü güzelleştirenlere..

Sürekli şikayet etmek ve ortamlardan, insanlardan yakınmak bizi hareketsiz kılar, sağlığımızı da olumsuz etkiler.

Kısaca İnşirah suresinde buyurulduğu gibi; “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.” (İnşirah 5-8)

 

Halise MUTLU, Sosyolog, Aile danışmanı

02.07.2021 Cuma, Samsun