5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

  Derneğimizin  5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 16.00'da, Derneğimiz konferans salonunda yapılacaktır. Belirlenen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde,  çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra (11 Ocak 2020)  aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle yapılacaktır.

                GÜNDEM

                1-Açılış

                2-Divan Teşekkülü

                3-Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

                4-Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası

                5-Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

                6-Dilek ve Temenniler

                7-Kapanış