HADİS/SÜNNET KONFERANSLARI 3

Konuşmacı: Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR

Konu: Hadis Edebiyatının Oluşumu Sebepler ve Sonuçlar" (22/04/2016)

 

https://youtu.be/0-TrxMxtWrg

 

Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR Kimdir?

 

Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR; Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri HADİS Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği Yapmaktadır.

 

Telif Kitapları:

 Şîa Hadîs Tarihinin Teşekkül Dönemi -Sebepler ve Sonuçlar-

 Hz. Peygamber'i ve Hadislerini Anlamak

 Ezanı Anlamak

 Hadis Edebiyatının Oluşumu

 

Hakemli Makaleleri:

 Hz.. Ömer'in Medine'ye Hicretiyle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi

 Hadis Şerhlerinde Hadîs Kaynaklarının Kullanımı

 Hadîs ve Fıkıh Edebiyatında Ortak Bir Kavram: Mürûet

 Teşekkül Sürecinde Hadîs-Fıkıh İlişkisi Üzerine

 Hadislere Göre İslam Kardeşliğinin Anlamı ve Korunması İçin Alınacak Tedbirler