HADİS/SÜNNET KONFERANSLARI 1 KONUŞMACI: Prof.Dr.Bünyamin ERUL KONU: “SAHABENİN SÜNNET ANLAYIŞI” TARİH:11 ARALIK 2015 CUMA SAAT: 18.00 YER: DOSTDER ALİYA İZZETBEGOVİÇ KONFERANS SALONU

Prof.Dr.Bünyamin ERUL Kimdir?

1965 yılında Bolu Gerede’de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yaptı. 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1989-1990 Öğretim yılında Mısır’a gitti ve alanıyla ilgili çeşitli inceleme ve araştırmalar yaptı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında doktor oldu. Aynı yıl İslam Araştırmaları Birincilik Ödülünü aldı. 1999 yılında dil ve sahası ile ilgili çalışmalar yapmak üzere altı ay süre ile İngiltere’ye gitti. 2000 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu. 29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi.

 

ESERLERİ 

•      Sahabenin Sünnet Anlayışı

•      Örnek Bir Lider Hz. Peygamber

•      Sünneti Anlamada Yöntem

•      Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

•      Hadiste Eleştirel Yaklaşımın Öncüsü Olarak Hz. Aişe(Makale)

•      Rivayet Metinlerinde Ravî Tasarrufları, (Arapça, Makale)

•      Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası(Tanıtım)

•      Yaşar Nuri Öztürk’ün Kendi Dilinden Hazreti Muhammed(Tanıtım ve Eleştiri)

•      Sünnetin Yasal Yönü (Tebliğ)
 

Ayrıca çok sayıda makale, tercüme, tahkik ve sempozyumlarda tebliğleri bulunmaktadır.