KİTAPLARIN SOYADI

Elbette kitaplar bugünkü haliyle hemen elimizde olmadılar.Kitabın tarihi ile ilgili çalışmalar bize çok eski zamanları işaret ediyor.İnsanoğlunun düşündüklerini ortaya koyma,iletme ve paylaşma isteğini durduramaması kitabı değişik evrelerden sonra bu çağa kadar sürekli geliştirerek ulaştırmıştır.Belli ki hala ilerleme devam ediyor.Şimdilerde de dijital kayıtlar hızla artıyor.Ancak kağıda basılı kitabın yerini tamamen alabilir mi onu zaman gösterecek.

İnsan yaratılış olarak her şeyi doğru anlama ve doğru yapma kabiliyetinde değildir.Onu etkileyen ve yanıltan bir sürü etken vardır.Bir de öğrendiklerini tamamen aklında tutamama gibi bir zaafı vardır.Belki de insanın bu yaman çelişkileri kitabın keşfini kolaylaştırmış olmalı.Yüce Rabbimiz de insanı hep kitapla muhatap kılmıştır.Kitap hem bir aydınlatıcı rehber hem de uyarıcı işaretler bütünüdür.Daha da ötesi insansın ben bilmiyordum gerekçelerini ortadan kaldıran bir kutlu levhadır.Fakat insanları kitaplardan uzaklaştıran bir sürü olumsuz sebep vardır.Bir kere toplumları yönetenler insanların bilgilenmesinden aydınlanmasından çok korkuyorlar.Bütün tağuti sistemler topluma çok müdahil olan değil yanında yöresinde bir dolgu gibi yer alıp sorunsuz ve itirazsız bireylerden hoşnutturlar.Çünkü bu tür bireyler tek başına çok iyi de olsalar bu sistemler için bir tehlike oluşturmazlar.

            İnsanlar okudukça zihinsel zenginliğe ulaşacak,can alıcı sorularla egemenlere itirazları yükselecek,haksızlıklar ve zulümler karşısında çok daha gür sesler çıkartacaklardır.Dünyayı yöneten üst akılların uykusunu kaçıranlar işte tam da okuyup özgürleşerek bu mikro hayat kozasını yırtıp kolektif bilince ulaşmış topluluklardır.Bunu fark eden yönetici akıllar insanın eline hoşlanacağı başka enstrümanlar (müzik aleti-silah gibi)tutuşturarak onu manipüle etmesini başarıyorlar ne yazık ki.Ancak bu hilelere rağmen kitabın ve okumanın  izleğinde olanlar dirayetlerini ve duruşlarını sağlam tutarak sürdürmeye devam edeceklerdir.Çünkü çok okuyarak kendisini yetiştiren insanlar her türlü tehlike karşısında akı ve zekalarını kullanarak cesaretlerini hiçbir zaman kaybetmezler.Okuyanlar temennilerin değil açık hakikatlerin peşine takılırlar.Bütün sıkıntı ve meşakkatlere rağmen bu izlek onlara usanç vermez.Bilirler ki kitaba ilgi ve iltifat bilginin aydınlatıcı kolaylaştırıcı dünyasına uyanların bir işidir.Herkesin ilgi duyup peşine düşerek tükettiği metaların yanında sadece onlar kitabın müşterisi ve tüketicisidirler.

            Fişeği olmayanın tüfeğe ihtiyaç duymasının anlamsızlığı ne ise kör karanlıkta yürürken bir fenere ihtiyacı olduğunu anlamayanlar için kitabın bir kıymeti harbiyesi olmaz.