Uluslararası Sempozyum – Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları

26.11.2010 Cuma 09:00 – 27.11.2010 Cumartesi 16:30

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fak. Kurupelit SAMSUN

Tel: 0 362 457 60 84  Fax: 0362 457 60 83

http://sempozyum.samsunilahiyat.com

sempozyum@samsunilahiyat.com