XI. Kur’an Sempozyumu

Samsun’da Kur’an Günleri

Kur’an ve Risalet

25-26 Ekim 2008

Açılış Programı

I. OTURUM

Kur’an’ın Hz. Peygamber Tasavvuru ve İmanî Açıdan Temellendirilmesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Köylü (Omü İlahiyat Fakültesi)
1. Tebliğ: “Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Peygamber ve Hz. Peygamber’e Yönelik Farklı Yaklaşımlar”
Konuşmacı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan( Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Müzakere:Doç. Dr. Yavuz Köktaş (Rize Ün. İlahiyat Fakültesi)

2. Kendisine kitap verilen ve verilmeyen Peygamberler
(Resul-Nebi Ayrımı ve bunun istismarı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Okuyan (Omü İlahiyat Fakültesi)
Müzakere: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş(100. Yıl Ün. İlahiyat Fakültesi)

 

II. OTURUM

Kur’an’ın Peygamber Tasavvurunun Hayata Yansıması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erhan Yetik (Omü İlahiyat Fakültesi)
1. Hz. Peygamber ve Sahabe Örneğinde Kur’an’ın Birey ve Toplumu İnşası
Konuşmacı: Prof. Dr. Celalettin Vatandaş (KTÜ)
Müzakere: Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı (Muğla Ün. Fen edebiyat Fakültesi Felsefe Böl.)

2. Ayet Kavramı Çerçevesinde Kur’an’ın Mucize Tasavvuru
(Olağanüstü beklentisi yerine olağan içindeki olağanüstülüğü fark etmek)
Konuşmacı: Tuncer Namlı (Araştırmacı Yazar)
Müzakere: Doç. Dr. Mustafa Ünver (Omü İlahiyat Fakültesi)

III. OTURUM

Tarih Boyunca Peygamberlik Müessesesi

Oturum Başkanı: Prof. Hüseyin Peker (Omü İlahiyat Fakültesi)
1. Peygamberlik Tarihi Perspektifi ve Kur’an
(İnsanlık tarihinin bir peygamberlik tarihi oluşu)
Konuşmacı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz (İst. Ün. İlahiyat Fakültesi)
Müzakere: Yrd. Doç. Cengiz Batuk (Rize Ün. İlahiyat Fakültesi)

2. Günümüze Bakan Yönleriyle Peygamber Kıssaları
(Sosyolojik ve pedagojik açıdan)
Konuşmacı: Doç. Dr. Erkan Perşembe (Omü İlahiyat Fakültesi)
Müzakere: Prof. Dr. Burhanettin Tatar (Omü İlahiyat Fakültesi)

IV. OTURUM

Dinî Yozlaşma ve Risalet Anlayışına Yansımaları

Oturum Başkanı: Talip Özdeş
1. Gaybı Tecrübe Eden Peygamber, Hz. İbrahim
Konuşmacı: Gürbüz Deniz (Ank. Ün. İlahiyat Fakültesi)
Müzakere: Doç. Dr. Mahfuz Söylemez (Hitit Ün. İlahiyat Fakültesi)

2. Hz. İsa’nın Risaleti (Mesih-Mehdi Tartışmaları)
Konuşmacı: Doç. Dr. Mahmut Aydın (Omü İlahiyat Fakültesi)
Müzakere: Prof. Dr. Şinasi Gündüz (İst. Ün. İlahiyat Fakültesi)