Kur’an-ı Kerim (Meal) Bilgi Yarışması

Kayıtlar internet üzerinden yapılmaktadır. www.kuranianlamaplatformu.com