Prof.Dr.İsrafil BALCI, “SİYER OKUMALARI”

Prof.Dr.İsrafil BALCI ile “Siyer Okumaları”  01.11.2014 Cumartesi günü saat 15.00′da Dernek Aliya İzzetbegoviç Konferans Salonu’nda başlamıştır.Program 15 günde bir aynı gün ve saatinde devam edecektir.

 

Daha önceki seminerlere www.youtube.com adresinden “samsun dostder” yazarak ulaşabilirsiniz.

 

PROF.DR.İSRAFİL BALCI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Artvin-Borçka’da doğan yazar, 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında Yüksek Lisans’ını, 2002’de Doktorasını tamamladı. Bir süre Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalıştı. 15. 11. 2002 tarihinde OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. olarak atanan Balcı, 08. 01. 2008 tarihinde Doçent, 24. 09. 2013 tarihinde ise Profesör oldu. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olan yazarın yayımlanmış eserleri şunlardır:

 

1. Hz. Ömer Döneminde Diplomasi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

 

2. İdarî ve Siyasî Yönden Hz. Ebû Bekir Dönemi”, Din ve Bilim Kitapları, Samsun 2007.

 

3. İlk İslâm Fetihleri ve Savaş Barış İlişkisi, Pınar yayınları, İstanbul 2011.

 

4. İsrâ ve Mi’râc Gerçeği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

 

5. Hz. Peygamber ve Mucize, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.

 

6. Peygamberlik Öncesinde Hz. Muhammed, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.

 

7. Vahyin Dilinden Bazı Siyer Konuları, Ankara Okulu Yayınları, (yayımda)

 

8. Hz. Peygamber’in Savaşlarında İlahi Yardım, Ankara Okulu Yayınları, (yayımda)