Elini Tut, Yalnız Kalmasın!

Ayni Yardımlarınız için (kıyafet, battaniye, kuru gıda, tıbbi malzeme)   0362 431 59 94

Bağışlarınız için: Hesap No: 510575-103 Kuveyttürk/Samsun