Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Derneğimizi Ziyaret Etti

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü Adnan İpekdal 09.04.2011 tarihinde derneğimize ziyarette bulunmuş ve Dernek yönetim kadrosuna “Koruyucu Aile Hizmeti” ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Sayın İpekdal konuşmasında şu bilgiye yer vermiştir: “Korumaya muhtaç çocuklara yönelik bir sosyal hizmet türü olan “Koruyucu Aile Hizmeti” , çocuğa ailesinin bakamadığı durumlarda veya çocuğun evlat olarak verilmesinin mümkün olmadığı veya uygun görülmediği durumlarda, devletin sağlayacağı destek ile bu çocuğun öz ebeveyninin yerini alabilecek bir aile yanında geçici ya da sürekli olarak bakımının sağlanmasıdır.


 

Kimler koruyucu aile olmak için başvurabilir?

a)Türkiye vatandaşı olan,

b)Türkiye’de sürekli ikamet eden,

c)Evli ve ya bekâr; Çocuklu ya da çocuksuz olup, çocuğun öz anne babası ya da vasisi (mahkeme kararıyla bir yetimin veya özürlünün malını yöneten kimse) dışındaki herkes.

İlimizde halen 43 Koruyucu Ailemizde 48 çocuğa hizmet verilmektedir.

Koruyucu Ailelerimize ve Ailelerimizin Yanına Yerleştirilen Çocuklarımıza Sağlanan İmkânlar

 • Koruyucu ailelere her çocuk için yeterli bakım ücreti ödenir.
 • Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar artırılır.
 • Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat artırılarak ödenir.
 • Şubat ve ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat artırılarak ödenir.
 • Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sağlık giderleri kurumumuz tarafından karşılanır.
 • Koruyucu ailedeki özürlü çocuklar ile okula giden çocukların okul servis aracı ödenir. Servis bulunmaması halinde gidiş gelişlerindeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs biletleri ödenir.
 • Koruyucu aile yanındaki çocukların meslek edindirme kurs bedelleri ile eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ödenir.
 • Başka illere öğrenim amacıyla gitmesi gereken çocukların ulaşım giderleri ödenir.
 • Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.
 • Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir.
 • Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.”