DOSTDER Ben de Varım dedi

DOSTDER, Kızılay Samsun Şubesi`nin kampanyasına destek söz verdi

13.02.2011 13:57

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Mustafa Keskin ile Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Dost Eğitim Kültür ve Yardım Derneği  DOSTDER’i ziyaret ederek Kan Bağış Otobüsü Alımı Kampanyası hakkında bilgi verdi.


DOSTDER yönetim kurulu üyelerini sinevizyon eşliğinde bilgilendiren Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün hiçbir karşılık beklemeksizin, gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından temin edilen kanı “güvenli kan” olarak kabul ettiğini belirterek,Türk Kızılayı’nın Türkiye’de güvenli kanın%98′ni temin ettiğini kaydetti. Yıldırım, Zorunlu kan bağışında hasta yakınları kan bağışına zorlandığını, bu durumda kan bağışçılarının,kan bağışına engel teşkil edecek durumlarını gizleyerek elde edilen kanın güvenli kan olabilme niteliğini zayıflattıklarını belirtti. Yıldırım, “Hasta yakınlarının kan bağışçısı olamadığı durumlarda ve nadir kan gruplarında ise, kan simsarlarına uygun ortam doğmaktadır. Bu şekilde elde edilen kan güvenilir olmaktan çıkmaktadır.” diye konuştu

Türkiye’de toplanan kan miktarının yıllık ihtiyacın oldukça altında olduğun da kaydeden Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, ülke çapında kan bağışı organizasyonlarının Türk Kızılayı tarafından yapıldığını vurguladı.

Türk Kızılayı’nın ülkemizde gönüllü kan bağışçısı organizasyonlarını sağlayan

ilk ve tek kuruluş olduğunu da belirten Yıldırım Şöyle devam etti, “Gönüllü kan bağışçısıkazanım kampanyaları 1974 yılından beri sürdürülmektedir. Türk Kızılayı potansiyel kan bağışçılarına daha kolay ulaşabilmek ve onların isteklerine cevap verebilmek amacıyla kan toplama faaliyetlerini kan bağışçılarının bizzat bulundukları mekânlara giderek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla potansiyel kan bağışçılarına aynı anda ulaşabilmek amacıyla işyerleri,fabrikalar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan “Kurumsal Kan Bağışçısı Kazanım Çalışmaları” yürütülmektedir.”

HEDEF BÖLGEYE YETEBİLMEK

Kan Bağış Otobüsü alım kampanyasını kan bağışlarının bulundukları yere gidebilmek amacıyla hedeflediklerini ifade eden ve Kan Bağış otobüsleriyle toplanan kan miktarını Orta Karedeniz Bölgesinde kendine yetebilir hale getirmeyi planladıklarını söyleyen Muhsin Yıldırım, Kan Temin otobüslerini Bölgesel kan merkezilerine bağlı kan merkezi ve istasyonlarının faaliyetlerinde ihtiyaç doğrultusunda görevlendirerek yaz ayları boyunca sahil şeritlerinde gibi çeşitli kampanyalar ile hizmet vereceklerini de kaydetti.

DOSTDER Başkanı Hüseyin Mutlu ise, Türk Kızılayı Samsun Şubesi’nin faaliyet ve çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiklerini kaydederek gerek Kan Bağış Temin Otobüsü kampanyasına ve gerekse Gönüllü Kan Bağışı Kampanyalarına destek vereceklerini belirtti.

Kan Bağış Otobüsü Temin Kampanyasını üyelerine duyurarak maddi olarak kampanyanın desteklenmesini sağlayacaklarını da belirten Mutlu şöyle devam etti, “Ani ve acil durumlarda ihtiyacımız olan kana ulaşabilmek için olağan ve normal günlerimizde kan verme bilincine ulaşmak ve toplumu da bu bİlince eriştirmek durumundayız. Bu nedenle Türk Kızılayı’nın bu ve benzer kampanyalarını desteklemek dernek olarak bizlerin temel hedefleri arasındadır.”