Mustafa GENÇ / “Özel Yaşamın Gizliliği” Çalıştayı

Dost-Der 16 Kasım 2013 Cumartesi günü basın, sivil toplum kuruluşları ve üniversite mensuplarının katılımıyla Öğretmenevi’nde “Özel Yaşamın Gizliliği” konulu bir çalıştay düzenlemiştir.
OMÜ öğretim görevlilerinden Sn. Tevfik Demir’in yönetiminde gerçekleştirilmiş çalıştayda konuşmacılar birbirlerinden ilginç açılımlar ortaya koymuşlardır.
Canlı ve samimi bir ortamda geçen çalıştay konuşmaları, Dost-Der Başkanı Ezc. Sn. Hüseyin Mutlu’nun ifadeleriyle kitaplaştırılacaktır.
Prof. Dr. Sn. Erman Hocanın ifadesiyle; “Özel Yaşamın Gizliliği” ifadesi, kişilerin, “başkalarından” veya “yabancı” kabul ettikleri kimselerden saklamaya hakları olan özel durumlarını ifade eder. Bu durum, “Özel” olan bazı şeylerin ve yerlerin gizli kalması, ilgili şahsa imkanlar tanıyan bir statüdür. Bu da o kişiye “yabancılardan” veya “başkalarından” korunması istenen özel şeylerin korunması hakkını ve imkanını verir.
Konuşmalar, özel yaşamın gizliliğinden özgürlük sınırlarına ve öğrenci evlerine kadar uzanmıştır.
Konuşmaların kitaplaştırıldığında görüleceği gibi konunun temellendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır.
Bunun en önemli nedenlerinin başında Batı ile İslam medeniyeti arasındaki özgürlük tanımındaki farklılık gelmektedir.
İslam medeniyetini inşa edecek Müslümanlar, öncelikle özgürlüğün hakkı, sınırları ve alanı üzerinde bir anlaşma sağlamalıdırlar.
1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinde özgürlük, “başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir” şeklinde tanımlanırken İslam hukukçuları ise “kendisine ve başkasına zarar vermeyen şeyi yapmaktır” demişlerdir.
Müslümanlar özgürlüğün alanını ve sınırlarını çizerlerken vahyi ile “emr-i bilmaruf, nehy-i anil münker” hatta “babalık- annelik  yükümlülüklerini düşünmek zorundadırlar.
Yeryüzünde Allah’ın halifesi olma onurunu başka bir şekilde koruyabilirler mi?
Başta anne-babalar olmak üzere tüm Müslümanlar, özgürlüğün alanını ve sınırlarını buna göre temellendirmeleri gerekmez mi?
Seçkin katılımcıların konuşmaları kitaplaştırıldığında da görüleceği gibi gerçekten bu çalıştay önemliydi.
Böyle bir çalışmaya vesile olan Dost-Der yetkililerine teşekkür ediyorum.
Selam ve sevgi ile…

http://www.habergazetesi.com.tr/kose-yazilari/mustafa-genc/5515/-ozel-yasamin-gizliligi-calistayi/
Mustafa GENÇ – 18.11.2013