Yaşanabilir Bir Samsun

Kısa adı DOSTDER olan Samsun’un etkin sivil toplum kuruluşlarından Dost Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Avrupa Birliği ile ortak yürütülecek yeni bir proje için çalışmasına başladı. Daha önce BEYAZ ÖNLÜK (Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi) adıyla yürüttüğü çalışmayı başarıyla tamamlayan dernek, yeni projesinde Samsunluyu kentine ve ‘kendine’ duyarlı olmaya çağıracak.”

2005 yılında kurulduğundan beri bir çok alanda başarılı faaliyetlere imza atan DOSTDER özellikle Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü projelerle ön plana çıkıyor. BEYAZ ÖNLÜK projesiyle eczanelerde yardımcı personel eğitimi üzerine bir çalışma yapan ve bunu başarıyla tamamlayarak 40 kişiyi sertifikalandıran derneğin yeni projesiyle ilgili dernek başkanı Hüseyin MUTLU, “Türkiye’deki anayasa ve yasalarda bazı insan hak ve özgürlükleri, çevre düzenleri AB standartlarında açık bir şekilde yazılı olmasına rağmen Türkiye’de resmi ve özel teşebbüs kuruluşlarında zaman zaman insan hakları ve çevre ihlalleri yaşanmaktadır. Toplumumuzun ortak sorunlarından biri olan İnsan hakları ve çevre konusunda bütüncül analizler yapılarak çözümler üretmek amacıyla işbirlikleri geliştirmek gerekmektedir. İnsan Hakları ve Çevre alanında birçok sorun yaşanmaktadır. Sanayi atıklarının görüntü kirliliğine ve İnsan sağlığına olan olumsuz etkileri bunlardan yalnızca biridir ve bölgemizde insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararlar vermektedir ve toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Samsun’da her yurttaşımızın gerek ulusal gerekse uluslar arası belgelerde var olan insan ve çevre haklarını öğrenebilmesi ve koruyabilmesi için toplumun bazı katmanlarında bir eğitime ve bilgilendirmeye ihtiyaç vardır.”diyerek hedeflerini şu cümlelerle açıkladı: “Bu aşamada Samsun halkıyla el ele yürüteceğimiz geniş kapsamlı kampanyalarla kamuoyu oluşturmak ve Samsun’luların bugününü ve geleceğini tehlikeden kurtarma çalışmaları yapmak.”

Yeni projenin ilgi alanları, Sanayi atıklarının zararları konusunda Muhtarları, STK’ temsilcilerini ve Samsun halkını bilgilendirmeye, bakış açılarını ve anlayışlarını değiştirmeye yönelik yayınların hazırlanması ve dağıtılması. Nihai faydalanıcılar ise Samsun Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, her sınıf ve yaştaki insanlar olarak belirlendi. Dostder’den verilen bilgiye göre konuyla ilgili olarak 93 Mahalle Muhtarına ve STK temsilcilerine seminerler verilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek çevre bilinci oluşturulacak.

Sivil toplum kuruluşlarının ülke insanının özgürleşmesi ve hayata katılması açısından önemli işlevleri olduğunu söyleyen Mutlu, “Yaşanabilir Bir Samsun” girişimini bu bağlamda değerlendirmek gerektiğini söyleyerek; “ Diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gelişmekte olan bir şehir olarak Samsun’umuza sağlıklı bir gelecek hazırlamak üzerinde duruyoruz” dedi.